Obchodné podmienky

KONTAKT: HANDRY.EU Slovensko, EMAIL: handry.eu@gmail.com , 1. Stránka handry.eu je bezplatný inzertný portál, kde je možné inzerovať nosené a nové oblečenie a tiež obuv, šperky a doplnky. 2. Je zakázané predávať znečistené, odcudzené, alebo inak poškodené oblečenie. Tiež viditeľné fejky a lacné napodobeniny alebo vulgárne a pohoršujúce predmety. Predaj oblečenia za účelom biznisu je možné len za podmienky pravidelného topovania, čiže každých 7 dní. 3. Inzeráty musia byť písané zrozumiteľne, bez vulgarizmov, nadmerných znakov a v národnom jazyku (SK). 4. Všetky nevhodné inzeráty budú z portálu vymazané a to bez udania dôvodu. 5. Služby portálu handry.eu sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimkou je len topovanie inzerátov, čiže ich zvýhodnenie. Topovanie však nie je podmienkou zverejnenia inzerátu, je to dobrovoľné. 6. Stránka platby za topovanie neposkytuje ani za ne nezodpovedá. Platby sú realizované prostredníctvom stránky platbamobilom.sk 7. Všetky inzeráty od užívateľov sú platné približne 6 mesiacov, potom budú automaticky vymazané. 8. Handry.eu je iba sprostredkovateľ kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie atď. 9. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov služby serveru handry.eu upravovať alebo inovovať. 10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb handry.eu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby handry.eu mohli vzniknúť užívateľom.